TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV

TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV

Bratislava – Istrochem

Realizácia rekonštrukcie kotolne v Istrocheme – Bratislava. Kaskáda kotlov Vitodens 200.

Tureň – Rodinný dom

Realizácia tepelného čerpadla od firmy Viessmann – Vitocal 300-G, systém podlahového kúrenia a chladenia od spoločnosti UPONOR.

Nová Dedinka – Rodinný dom

Realizácia kompletnej dodávky zdravotechniky a kúrenia. Zdrojom kúrenia je kondenzačný kotol od firmy Viessmann.

Orava – Vavrečka

Realizácia technológie ústredného kúrenia pre bytový dom Vavrečka – etapa A, B.

Bratislava – Prievoz

Realizácia kompletnej dodávky zdravotechniky, kúrenia a chladenia. Zdrojom kúrenia je tepelné čerpadlo od firmy DAIKIN.

Bratislava – Slavín

Realizácia kompletnej dodávky zdravotechniky a kúrenia. Zdrojom kúrenia je kondenzačný kotol Vitodens 300 od firmy Viessmann.

Orava – Bobrov

Dodávka a montáž splitového tepelného čerpadla od spoločnosti BUDERUS.