TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV

TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV

Pre našich klientov zabezpečujeme tieto služby v oblasti technického zariadenia budov – dodávky a montáže:

  • zdravotechniky (voda, odpad a plyn),
  • stenového a stropného chladenia,
  • podlahového a radiátorového kúrenia,
  • technológie tepelných čerpadiel a plynových kotlov,
  • solárne systémy,
  • kompletáž sanitárnych zariadení.

Bratislava – Istrochem

Realizácia rekonštrukcie kotolne v Istrocheme – Bratislava. Kaskáda kotlov Vitodens 200.

Tureň – Rodinný dom

Dodávka a realizácia tepelného čerpadla od firmy Viessmann – Vitocal 300-G, systém podlahového kúrenia a chladenia od spoločnosti UPONOR.

Nová Dedinka – Rodinný dom

Realizácia kompletnej dodávky zdravotechniky a kúrenia. Zdrojom kúrenia je kondenzačný kotol od nášho partnera zo spoločnosti Viessmann.

Orava – Vavrečka

Realizácia technológie ústredného kúrenia pre bytový dom Vavrečka – etapa A, B.

Bratislava – Prievoz

Realizácia kompletnej dodávky zdravotechniky, kúrenia a chladenia. Zdrojom kúrenia je tepelné čerpadlo od nášho partnera spoločnosti DAIKIN.

Bratislava – Slavín

Realizácia kompletnej dodávky zdravotechniky a kúrenia. Zdrojom kúrenia je kondenzačný kotol Vitodens 300 od firmy Viessmann.

Orava – Bobrov

Dodávka a montáž splitového tepelného čerpadla v spolupráci s našim dodávateľom BUDERUS.